tashie

mynikonlife.com.au/tashie/

Member since May 2012.

Uploaded 2 photos.

Nikon D7000 18-105mm (kit lens) 50mm f/1.8

^